www.eprace.edu.pl » korona-na-monetach » Średniowieczna ideologia władzy

Średniowieczna ideologia władzy

Monarchia sięga swoimi korzeniami najdawniejszych czasów ludzkiej cywilizacji. W starożytności i w średniowieczu była, poza nielicznymi wyjątkami, najczęściej obowiązującym systemem państwowym. W wielu państwach ustrój monarchiczny panuje po dziś dzień i cieszy się powszechnym szacunkiem. W tych państwach, w których monarchia została zmieniona na inną formę ustroju, ustrój monarchiczny jest nie rzadko wręcz czczony, jako „złoty wiek” danego państwa44. Na dowód powszechnego szacunku do monarchii można przytoczyć fakt kilku restauracji tego ustroju w państwach europejskich, czego przykładem może być dzisiejsza Hiszpania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Ideologia władzy monarszej


Rozwój rytu sakry królewskiej


Atrybuty władzy królewskiej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.