www.eprace.edu.pl » korona-na-monetach » Korona na monetach królów Piastowskich

Korona na monetach królów Piastowskich

Mieszko I przyjmując chrzest i kładąc podwaliny pod nowe państwo w Europie zapewne w najśmielszych zamiarach nie myślał, że stworzy twór, który przetrwa ponad tysiąc lat. Władca Polan dzięki systematycznej pracy zdołał połączyć w jeden organizm państwowy ziemie leżące pomiędzy Wisłą a Odrą. Ukoronowaniem jego starań było przyjęcie w 966 roku chrztu i włączenie swych włości w krąg kultury zachodniego chrześcijaństwa. Ziemie polskie leżały poza terenami dawnego Imperium Rzymskiego, nie zainteresował się nimi także Karol Wielki. W kręgu zainteresowań zachodu znalazły się dopiero po podziale państwa Karola Wielkiego i powstaniu monarchii wschodniofrankijskiej. Leżąc na uboczu ziemie państwa Mieszka ominął postęp cywilizacyjny, jaki kształtował państwa zachodu. Przyjmując chrzest Polska, chcąc zachować własną niezależność, musiała bardzo szybko dostosować się do poziomu rozwoju państw europejskich. Jednym z takich działań Mieszka do tego prowadzących było stworzenie na ziemiach polskich biskupstwa misyjnego niezależnego od niemieckiego biskupa w Magdeburgu, oraz sprowadzenie do kraju rzeszy duchownych mających wspomóc powstającą administrację kościelną i książęcą.

Rozpoczęcie produkcji menniczej było jednym z zabiegów mających poświadczyć suwerenność potęgę i prestiż władcy Polan. Trwająca do dziś dyskusja nie wyjaśnia do końca komu należy przypisać monety z imieniem Mieszka, najważniejszy jednak wydaje mi się fakt samego rozpoczęcia produkcji menniczej trwającej z krótkimi przerwami do końca istnienia Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Jednym z zabiegów mających dodatkowo wzmocnić ładunek informacyjny monet było umieszczenie na nich insygniów władzy między innymi koron, o których postaram się napisać na łamach tegoż rozdziału.

W dalszej części pracy opiszę monety bite w okresie rządów Piastów, którym udało się zdobyć sakrę królewską. Pozwolę sobie także dołączyć do Piastów Ludwika Węgierskiego oraz jego córkę Jadwigę. Monety bite w okresie rządów obcych dynastii muszą spełniać podstawowe warunki – powstać na ziemiach polskich i posiadać wizerunki koron.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Korony na monetach pierwszych Piastów


Korona na monetach władców Polski po zjednoczeniu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.