www.eprace.edu.pl » korona-na-monetach » Korony i ich wyobrażenia

Korony i ich wyobrażenia

Korona królewska była jednym z najważniejszych atrybutów władzy w średniowiecznym państwie. Najistotniejszym celem życia każdego władcy było jej zdobycie i zapewnienie swojej dynastii miana królewskiej131. Koronacja była nagrodą dla władcy, a jej swoisty blask dodawał chwały państwu podniesionemu do rangi królestwa. Kraj, którego władca zdobył owo insygnium zostawał bezpowrotnie włączony do grona królestw średniowiecznej Europy, przemieniał się z ducatus w regnum. Z przemianą tą szedł jeszcze jeden aspekt księstwo można było podzielić, a królestwo dzięki swej sakralnej mocy nie.132.

Ciekawym wyjątkiem od tej reguły jest jednak nasza historia gdyż jak dobrze wiemy początkowo koronacje nie przyniosły szczęścia osobom koronowanym oraz krajowi, którym rządzili. Pierwsi Piastowie po dokonanej koronacji nie żyli zbyt długo, a ich śmierci zwykle były niejednokrotnie owiane tajemnica. Zaś ich regalia przepadały, nie pozwalając, choć w tej dziedzinie utrzymać ciągłości tradycji. Polska z kolei po każdym upadku koronowanego władcy dostawała się pod silne wpływy nieprzychylnej nam Rzeszy Niemieckiej oraz traciła swój status regnum lub był nazywana królewską prowincją cesarstwa133. To swoiste fatum przerwał dopiero Władysław Łokietek, który po koronacji panował przez wiele lat. Jego panowanie przyczyniło się do umocnienia pozycji Polski, a każda z kolejnych koronacji była uważana za szczęśliwą wróżbę dla królestwa. Koronę wykonaną i użytą do jego koronacji umownie nazwano koroną Chrobrego, nawiązując do dawnej świetności i chwały protoplasty. Przypuszczalnie zaczęto tak nazywać koronę koronacyjną w XVI wieku. Dzięki temu zabiegowi insygnium cieszyło się ona ogromnym szacunkiem w całym państwie.

Korona będąc symbolem potęgi władcy stanowiła jego signum, którym chciał trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Realia średniowiecza stanowiły o tym, że w tym celu umieszczano koronę na monetach i pieczęciach, dzięki czemu poddani mogli obcować z klejnotami królewskimi, na co dzień. Maniera ta została bardzo szybko przyjęta przez władców polskich, a świadczy o tym bogaty zachowany materiał numizmatyczny, ikonograficzny i sfragistyczny. Największy jest zasób monet z tamtego okresu świadczący o dużym rozwoju gospodarczym i przyjęciu z zachodu roli monety w średniowiecznym społeczeństwie.

Posiadamy dziś wiele przedstawień ikonograficznych polskich regaliów królewskich i książęcych jednak czas i okoliczności powoduje mnogość różnych ich przedstawień. Należy, więc na łamach tegoż rozdziału nieco uporządkować i poddać systematyzacji regalia królewskie.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Rodzaje koron


Mitra i diadem książęcy i ich zastosowanie w Polsce


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.